Europese unie

European Polio Union (EPU)

De Europese Polio Unie (EPU) is een Europese koepelorganisatie voor nationale organisaties die steun verlenen aan mensen die polio hebben gehad en aan mensen die momenteel met het postpoliosyndroom te maken hebben.
De EPU wil, door al die organisaties samen te brengen, hun kracht versterken, van elkaar leren en elkaar helpen.
In sommige landen in Europa is de kennis en behandeling van PPS beter dan in andere landen. Het doel is dat heel Europa over dezelfde kennis beschikt.

Wij hebben een Europa voor ogen waarin mensen die aan polio of het postpoliosyndroom lijden, over alle mogelijke middelen beschikken om een volledig actief, onafhankelijk en maatschappelijk geïntegreerd leven te kunnen leiden en eveneens een wereld waarin polio compleet onbestaande is.

De Europese Polio Unie zal:

Gegevens verzamelen over mensen met polio en het postpoliosyndroom in Europa en deze gegevens beschikbaar houden voor ieder Europees land, evenals voor onderzoekers.
Een internationaal toegankelijke website oprichten met gegevens over de medische behandelingen van polio en het postpoliosyndroom, gespecialiseerde dokters en gezondheidsinstellingen, kenmerkende criteria, de beste behandelingen uit de praktijk, enzovoort.
Gecoördineerd onderzoek aanmoedigen in die zin dat er naar manieren wordt gezocht om het leven en de behandeling van mensen met polio en het postpoliosyndroom te verbeteren.
Campagne voeren om de noodzaak van het behoud van polio

vaccinatie-programma’s in zowel Europa als in de rest van de wereld duidelijk te maken en om ervoor te zorgen dat polio hoog op de gezondheidsagenda blijft staan.

Een gelegaliseerde databank oprichten met constructieve hulp om de achteruitgang van mensen met het postpoliosyndroom tegen te houden en ervoor te zorgen dat deze databank verspreid wordt aan en beschikbaar is voor al diegenen die ze nodig hebben.

We zijn vastberaden om in alle Europese landen hetzelfde werk te leveren en om te streven naar een grotere erkenning van de problemen waarmee diegenen die aan polio en het postpoliosyndroom lijden, te kampen hebben.

Daarom doen wij beroep op de Europese Unie om ervoor te zorgen dat het postpoliosyndroom correct wordt erkend in alle lidstaten en dat er aanzienlijke bijdragen worden geleverd aan het onderzoek, de behandeling en de informatievereisten ervan.